Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup na internetovej stránke www.dverepodlahy.sk

Predávajúcim je spoločnosť 2 v 1,s.r.o Budovateľská 38, 080 01 Prešov, ičo:44 533 551,ič dph:SK 2022744966. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl.č:21054/P a zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Prešove, Číslo živnostenského registra: 750-33388. Kontaktné údaje: tel/fax 051/452 31 16, mobil: 0907 085 086, e-mail: info@dverepodlahy.sk
Číslo účtu: 4018366148/7500 - IBAN: SK18 7500 0000 0040 1836 6148

Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.dverepodlahy.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.


Objednanie


Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od kupujúceho. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.dverepodlahy.sk sú záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


Storno objednávky


Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho na účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: admin@2v1.sk, na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.


Dodanie tovaru


Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 300 Eur žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky písomne alebo osobne. V prípade odmietnutia potvrdenia predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.


Dodacie lehoty


Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.


Ceny tovaru


Ceny uvedené v internetovom obchode www.dverepodlahy.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné.Poštovné hradí kupujúci.Výška poštovného bude uvedená vo faktúre.


Platobné podmienky


Za objednaný tovar na www.dverepodlahy.sk môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom

-bankového prevodu na Číslo účtu: 4018366148/7500 - IBAN: SK18 7500 0000 0040 1836 6148

-preddavkovou fakturou vo výške 50% z objednávky na učet,50% pri dodávke

-pri dodávke tovaru dobierkou.

-online platba trustpayOchrana osobných údajov


Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dverepodlahy.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


Záverečné ustanovenia


Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.05.2013.

Copyright 2013 - 2021 © DVERE ZARUBNE – drevené, laminátové, fóliované, interiérové, exteriérové, obložkové, lacné.
Dvere Podlahy - 2v1